روتختی پیکه Chiara

⚫طراحی اختصاصی خانه خواب
⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه
⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق
⚫یک نفره: یک عدد روبالشتی و یک عدد پیکه
⚫دو نفره: دو عدد رو بالشتی و یک عدد پیکه

2,960,000
قیمت: 2,072,000تومان
درباره محصول
افزودن نظر