روتختی پیکه Viola

⚫طراحی اختصاصی خانه خواب
⚫پارچه نخ پنبه درجه 1 ترکیه
⚫تنفس پذیری بالا و ضد تعریق
⚫یک نفره: یک عدد روبالشتی و یک عدد پیکه
⚫دو نفره: دو عدد رو بالشتی و یک عدد پیکه

4,900,000
قیمت: 3,430,000تومان
درباره محصول
محصول ویژه:
True
افزودن نظر